onsdag 20 augusti 2008

Ursäkta, va?

GP skriver om att Jämo ska granska Lisebergs jämställdhetsarbete efter att det via en enkät framkommit att det förekommer omfattande sexuella trakasserier där. Många har svårt att tro på enkätresultatet, bl.a Barbro Norén Klang från Hotell- och restaurangfacket. Jag var tvungen att läsa flera gånger för att se att jag läst rätt. Jag tror fortfarande att jag har sömngrus i ögonen, så därför ber jag om en second opinion. Säger hon verkligen det jag tror att jag tycker att hon säger:
[Barbro] menar att det finns en grov och rå jargong i restaurangbranschen som man måste ta hänsyn till.
- Det går inte att trakassera anställda inom restaurang sexuellt för de tar inte illa upp helt enkelt, säger hon.
Ok. Jag läser en gång till. Det går inte att sexuellt trakassera hotellpersonal... jo. Nä, men det... så är det nog.