fredag 15 maj 2009

"Det var dom som började!"

Ok. Nu har jag inte skrivit nåt på typ sjuttio år, och det blir inte så mycket nu heller :) Vill bara kommentera Ulrika Karlssons (m) uttalande i DN angående det snara införandet av datalagringsdirektivet.

Hon går ut starkt med att skylla ifrån sig på Bodström:

"Vi har inget att välja på, direktivet är bindande. Men vi har nu hamnat på miniminivån vad gäller lagringen."

Sen försöker hon få det till att de i alla fall gör minsta möjliga:

"[...] vi har ju varit kritiska till datalagringen och tycker det är rimligt att landa på miniminivån. Helst skulle vi inte vilja se det alls."

Inte vilja se det alls... mmm..? Då finns det ju bättre sätt än att driva igenom skiten. Kan man tycka. Nåväl. Sen kommer det intressanta:

"Såväl integritet som effektivitet måste vägas in i detta, säger [Ulrika Karlsson]. Som exempel nämner hon ett telefonsamtal från en brottsling till en annan. Det kan vara effektivt för brottsbekämpningen att telefonsamtalets slutplats (var den misstänkte brottslingen geografiskt befinner sig när telefonsamtalet avslutas) kan slås fast - och inte bara den plats där brottslingen befann sig när samtalet påbörjas. I ett sådant fall kan det enligt Ulrika Karlsson finnas fog att tona ned integritetens betydelse."

Då ska vi se. Hon pratar alltså om ett direktiv som hon egentligen inte vill införa, och hon slår sig för bröstet över att de infört en miniminivå. Ändå tycker tycker hon att det kan "finnas fog att tona ned integritetens betydelse" i vissa lägen. Ursäkta om jag verkar trög, men borde inte Ulrika, som "helst [...] inte [vill] se det alls", hålla integritetens betydelse på topp?