fredag 20 juni 2008

Angående meddealrfrihet

Lage Rahms (mp) anförande inför omröstningen dag två(?) gällande FRA-lagen är väldigt informativt och ställer frågor som ingen av förespråkarna har lyckats komma med några direkta, eller ens indirekta svar på överhuvudtaget. Såhär skriver han om meddelarskyddet:

Några av oss har pratat om meddelarfriheten – att man ska kunna meddela sig till journalister och att vi ska ha en fri press. Man säger att det står i lagförslaget att breven i princip ska förstöras och inte lagras om man kommer fram till att det bryter mot meddelarfriheten. Det låter ju bra.

Men jag, som ändå har ägnat lite tid åt att studera på juristprogrammet, har fått uppfattningen att när man bedömer om någonting innefattas av meddelarfriheten eller inte handlar det inte om att alla brev till journalister gör det. Och hur ska man förresten kunna veta vilka som är journalister? Man måste gå in och läsa innehållet och göra en noggrann bedömning. Det är dessutom inte säkert att det bara är innehållet i just det brevet det handlar om. Det kan lika gärna handla om innehållet i ett tidigare brev, som faktiskt avslöjar att det handlar om meddelarfrihet. Om man ska kunna bedöma meddelarfriheten på ett adekvat sätt måste man till exempel lagra samtlig e-post tidigare. Det kommer man inte att kunna göra, och då kommer man inte att kunna upprätthålla meddelarfriheten över huvud taget.
Jag har inte riktigt tänkt så långt tidigare, och jag tvivlar på att någon i alliansen har gjort det heller. Det skulle vara riktigt trevligt att höra någon förklara hur den där sållningen rent praktiskt skall gå till. Här är mina alternativ:

Antingen så lagrar man alla mail (själva innehållet) för att på så vis kunna avgöra vad som borde skyddas av meddelarskyddet, och då har du total övervakning av hela sveriges mailtrafik (detta gäller såklart även telefon, sms och all annan komunikation du kan tänkas använda).
Eller så lagrar man inte alla mail och då kan man inte veta vad som bör stå under meddelarskydd eller ej, för det är inte säkert att mailet de läser just nu på något vis avslöjar att det är en fredad kontakt med en journalist.

Fucked if you do, fucked if you don't. Vem vill förklara hur det är tänkt att det ska gå till?

Hela den här lagen är bara en massa luddiga förhoppningar och antaganden utan några som helst konkreta förslag på hur, exempelvis, meddelarskyddet skall kunna fortsätta att faktiskt vara ett skydd. Speciellt då som FRA redan lagrar uppgifter om vem som ringer/mailar till vem, helt utan lagstöd. Organiserad brottslighet riktad mot sveriges befolkning borde väl klassas som terrorbrott även om ingen dör, eller..?

Inga kommentarer: