torsdag 19 juni 2008

Fegt Rävspel, Alliansen

We are 138. Fast de är 143.

Jag har en fråga: hur innebär ytterligare kontrollinstanser, alltså ännu fler personer som skall kolla mina e-mail, ett bättre skydd för den personliga integriteten? För visst måste väl kontrollanterna även de läsa de brev som spanarna fångar upp? Annars kan de ju inte, så att säga, kontrollera!

Inga kommentarer: